Skip to content

Araç altında yapılan genel gözle muayeneye ilave olarak istek üzerine bilgisayarlı şase ölçümü yapılarak araçların şasesindeki oynamalar ilave ücretle kontrol edilmektedir.